Hydraulické oleje

EXEL  HYDAR  HLP 22, 32, 46, 68, 100, 150

Oleje řady EXEL HYDAR HLP jsou vysoce výkonné hydraulické kapaliny vhodné pro hydraulické systémy, oběhové soustavy a další průmyslové aplikace vyrobeny hlubokou rafinací minerálního oleje nejvyšší kvality. Brání poruchám způsobeným vlivem teplot nebo mechanického namáhání a pomáhají předcházet tvorbě škodlivých úsad, které mohou snížit účinnost hydraulického systému.

Specifikace:

 • ISO VG: 22, 32; 46; 68, 100, 150
 • DIN   51524, část 2 HLP
 • ISO    67 43/4  HM
 • AFNOR NF E 48 600 (1974) HM Category
 • CETOP RP 91 H (1977) HM Category
 • DENISON HF 2A 
 • VDMY 24318
 • BS 4231 HSD Category
 • BOSCH- REXROTH RE 902 20

Technické údaje:

 • Hustota (15°C) [kg/m3]: 874 – 881
 • Viskozitní index: 101 – 105
 • Bod vzplanutí [°C]: 210 – 230
 • Bod tuhnutí [°C]: -30 až -33
 • T.A.N. [mg KOH/g]: 0,6
 • Koroze mědi (3 h při 100°C) (DIN 51759),max.: 1b
 • Test FZG (DIN 51354 č.II) >=: 12

EXEL  HYDAR  HVLP

EXEL HYDAR HVLP jsou vysoce rafinované hydraulické oleje na ropné bázi s vysokým viskozitním indexem a zvýšenou aditivací, což zabezpečuje optimální provoz hydraulických zařízení. Poskytují výtečnou ochranu proti korozi, oděru a velice dobře odolávají teplotním změnám a vyznačují se vysokou oxidační stabilitou.

Jsou určeny zejména pro vysokotlaké hydrostatické systémy s vysokým mechanickým a tepelným namáháním a pro stroje vyžadující nízkou závislost viskozity na teplotě.

Specifikace:

 • ISO: 32; 46; 68
 • DIN   51524, část 3 HVLP
 • ISO 6743/4-HV
 • CETOP RP 91H-HV
 • ISO TC 28/SC4
 • VICKERS M-2950
 • DENISON HF-0
 • CINCINNATY MILACRON P69, P70
 • BOSCH REXROTH 90220

Technické údaje:

 • Hustota (15°C) [kg/m3]: 865; 860; 873
 • Viskozita (40°C) [mm2/s]: 32; 46; 68
 • Viskozita (100°C) [mm2/s]: 6,6; 8,7; 11,5
 • Viskozitní index: 173; 173; 169
 • Bod vzplanutí [°C]: 200; 228; 235
 • Bod tuhnutí[°C]” -39; -36; -34
 • T.A.N. [mg KOH/g]: 1,0; 1,0; 1,0
 • Test FZG (DIN 51354 č.II)  ≥: 12; 12; 12
 • Protioděrová schopnost, Vickersův test  (ASTM D 2882): 50; 50; 50
 • Pěnivost (I, II a III po 10 min.) (ASTM D 892) [cm3]: 20/0; – 20/0; – 20/0
 • Koroze oceli destil.vodou (DIN 51585): bez koroze
 • Koroze mědi (3 h při 100°C) (DIN 51759): 1a
 • Oxid.stálost, po 1000hod., (DIN 51587) [mg KOH/g],max: 2; 2; 2
 • Odvzdušnění, při 50°C (DIN 51381) [min], max: 6; 6; 6
 • Odlučování vody, při  54°C (ASTM D 1401) [cm3]: do 30 min.
 • Efekt na těsnící materiál: žádný

EXEL HFC 46

HYDRAULICKÁ KAPALINA S  NÍZKOU  HOŘLAVOSTÍ

Popis:

Kapalina EXEL HFC 46 je roztok vody a polymerů kategorie HFC, vhodných inhibitorů a AW přísad.

Užití:

Kapalina EXEL HFC 46 je speciální těžko zápalná hydraulická kapalina na bázi voda-glykol určena především pro aplikace s vysokým rizikem požáru nebo exploze. Používá se v dolech, ocelárnách při kokilovém lití a slévárnách při tlakovém lití slitin hliníku a zinku.

Charakteristické vlastnosti:

 • výborně chrání mazané soustavy proti opotřebení;
 • vynikající protikorozní vlastnosti;
 • výborná odolnost proti oxidaci je zárukou velmi dlouhé životnosti;
 • nepůsobí agresivně na elastomery, s nimiž přichází do styku;
 • velmi dobře odlučuje vzduch a má minimální tendenci k tvorbě pěny;
 • vyznačuje  se velkou odolností proti střihovému namáhání;
 • má velmi dobrou filtrovatelnost.

Specifikace:

 • ISO 6743/4 HFC
 • DIN 51 502 HFC

Technické údaje:

Parametr Jednotka EXEL  HFC 46
Hustota při 15 °C kg/m3 1070
Kinematická viskozita při 40°C mm2/s 43
Kinematická viskozita při 0 °C mm2/s 209
pH stupeň 9,6
Test 4-Ball Wear 100 kP mm 0,65
Bod vzplanutí °C nelze stanovit
Bod tekutosti °c -36
Obsah vody % 49
Koroze na Cu 3h/50 °C la
Pěnivost při 15°C po 50 °C ml/ml 20

EXEL HYDAR ZF 

OLEJE PRO HYDROSTATICKÉ SYSTÉMY S VYSOKÝM NAMÁHÁNÍM BEZ OBSAHU ZINKU 

Popis:
Oleje EXEL HYDAR ZF  ISO VG 32, 46, 68 jsou hydraulické oleje výkonnostní špičkové kvality s přísadami bez obsahu zinku. Jedná se o hydraulické oleje vyrobené ze směsi základových olejů Grup II a III vyráběné speciálními hydrogenačními technologiemi na bázi bezpopelné aditivace (bez obsahu zinku) s extrémně prodlouženou životností oleje (TOTS více jak 7000 h.) Hluboce rafinované ropné základové komponenty, na nichž jsou tyto oleje formulovány, jsou vyráběny speciálními hydrogenačními technologiemi. Bezpopelná směsná přísada výrazně zlepšuje jejich protiotěrové vlastnosti a zajišťuje vynikající oxidační stabilitu, přesahující obvyklou úroveň olejů skupiny HM (HLP). Také další provozní vlastnosti těchto olejů jsou minimálně na úrovni HM olejů, obvykle je však významně převyšují a s rezervou splňují všechny požadavky specifikací platných pro hydraulické oleje této výkonnostní úrovně. Oleje mají výbornou schopnost oddělovat vodu, velmi dobrou odlučivost vzduchu a vynikající hydrolytickou stabilitu. 

Užití:
Jsou určeny především pro vysoce zatěžované vysokotlaké hydrostatické hydraulické mechanismy, vybavené hydrogenerátory s velmi vysokými požadavky na protiotěrový účinek oleje (lamelové, axiální a radiální pístové) a náročnými na jeho termooxidační stálost. Jsou vhodné i pro mobilní hydrauliky pracující celoročně v nechráněném prostředí a mohou být použity i k mazání namáhaných oběhových soustav. 

S výhodou se uplatní jako pracovní kapaliny vysoce zatěžovaných hydrostatických mechanismů s mimořádnými požadavky na životnost pracovní kapaliny (extrémně dlouhé výměnné lhůty). 

Charakteristické vlastnosti: 

 • výborně chrání mazané soustavy proti mechanickému opotřebení
 • vynikající protikorozní vlastnosti
 • výborná odolnost proti oxidaci je zárukou mimořádně dlouhé životnosti
 • nepůsobí agresivně na elastomery, s nimiž přichází do styku
 • velmi dobře odlučují vzduch a mají velmi dobrou schopnost odolávat tvorbě trvalé emulze
 • minimální tendence k tvorbě pěny
 • velmi příznivý průběh viskozity v závislosti na změnách teploty
 • vyznačují se velkou odolností proti střihovému namáhání
 • mají velmi dobrou filtrovatelnost 

Specifikace:

 • ISO VG 32; 46; 68
 • ISO 6743/4 HM 
 • DIN 51 502 H 
 • DIN 51 524 část 2 HLP 
 • DIN 51 517 část 3 CLP 

 

Odpovídá: 

 • Müller-Weingarten requirements 
 • SEB specifications 
 • Busak & Shamban micro scratching test 

Technické údaje:

EXEL  HYDAR  HF-S 46, 68

EXEL HYDAR HF-S jsou těžko zápalné hydraulické kapaliny na bázi syntetických organických esterů a speciálně vybraných aditiv. Kapaliny neobsahují minerální oleje a vyznačují se vysokým bodem vzplanutí  a dobrou oxidační stabilitou. Vysoký viskozitní index umožňuje dobré mazací vlastnosti v širokém teplotním intervalu.  Poskytují výtečnou ochranu proti korozi, oděru a vyznačují se nízkou tendencí k pěnění, dobrou separací vody a v důsledku toho i sníženou tvorbou usazenin.

EXEL Hydar HF-S jsou netoxické, dobře biologicky odbouratelné kapaliny. Jsou určeny zejména  pro namáhané hydraulické systémy, kde je vyžadována odolnost vůči       okolním vysokým teplotám nebo kde jsou přítomny zdroje možného zapálení a v neposlední řadě tam, kde se klade důraz na ochranu životního prostředí.

Specifikace:

 • DIN   51502 – HFDU

Technické údaje:

 • ISO:  46; 68
 • Hustota (15°C) [kg/m3]: 919; 934
 • Viskozita (40°C) [mm2/s]: 46; 68
 • Viskozitní index: 192; 189
 • Bod vzplanutí o.k. [°C]: 298; 306
 • Bod hoření  [°C]: 370; 378
 • Bod tuhnutí[°C]: -30; -28
 • T.A.N. max. [mg KOH/g]: 1,2; 1,5
 • Test FZG (DIN 51354 č.II)  ≥: 12
 • Biologická odbouratelnost: [%]
  CEC-L-33-A93 (14 dní): ˃85
  OECD 301B: ˃60               
 • Test vznícení ( dle Factory Mutual): vyhovuje

 ARNICA S 46

 eni ARNICA S jsou biologicky rozložitelné syntetické kapaliny pro použití v zařízeních, která jsou vystavená nebezpečí požáru nebo rizikem půdní kontaminace. 

Jsou vyrobeny ze syntetických základových olejů složených z organických esterů ošetřených speciální aditivaci (ISO-L-HFDU klasifikace). 

Vlastnosti a výkon:

 •  eni ARNICA S mají velmi dobrou ohnivzdornou schopnost, a tím snižují možnost vznícení při kontaktu s horkými nebo roztavenými kovy, elektrickými jiskrami, otevřeným ohněm a podobnými možnými zdroji požáru, který může vzniknout v případě úniku kapaliny nebo prasknutí hydraulického okruhu. Tato poslední charakteristika je testována tak, že prošla testem hořlavosti spreje FACTORY MUTUAL STANDARD Spray Flammability Test.
 • eni ARNICA S jsou více než 70% biologicky rozložitelné podle OECD 301B – modifikovaný STURM TEST.
 • Mají velmi dobré mazací vlastnosti, vyhovují v testu FZG stupni 12 a mají ztrátu váhy 38 mg v testu Vickers.
 • Jejich vysoký viskozitní index umožňuje použití v extrémně širokém rozmezí teplot. Jejich protikorozní vlastnosti zajišťují účinnou ochranu a konzervaci všech kovových komponentů v okruhu.
 • eni ARNICA S kapaliny nevytvářejí stabilní emulze. Ve skutečnosti, se rychle oddělují od vody, která může být odvedena ze dna nádrže systému. Proto je přítomnost vody v okruhu minimální a je zaručena kontinuita mazacího filmu, a tak je zajištěno správné mazání.
 • Jejich protipěnící vlastnosti způsobují rychlý rozpad pěny a zabraňují tak špatnému fungování zařízení.
 • Jejich velmi dobrá tepelná stabilita umožňuje dlouhou dobu provozu, tím se snižují prostoje pro běžné vypouštění a doplňování.
 • Nevytvářejí toxické výpary, když náhodou přijdou do kontaktu s povrchy při vysokých teplotách. 

POUŽITÍ 

 • eni ARNICA S jsou obvzláště vhodné pro použití jako hydraulické kapaliny uvnitř a venku, když existuje nebezpečí požáru v důsledku přítomnosti velmi vysoké teploty materiálů, jako ve válcovnách nebo když jsou přítomny jiné zdroje zapálení např. elektrické oblouky, svářečky, atd. Díky jejich vlastnosti biologické rozložitelnosti, řada eni ARNICA S našla konkrétní použití v zemědělských a stavebních strojích, kde občasné úniky mohou způsobit kontaminaci půdy. 

Specifikace:

eni ARNICA S jsou schválené nebo splňují požadavky následujících specifikací:
– INLINE HYDRAULIK GMBH
– ILVA CRS/TCM 425
– LEDUC HYDRAULIK
– MANNESMAN REXROTH RD 90221/05.93
– SCHAEFF
VIIth Report of Luxemburg – HFDU
eni ARNICA S jsou schváleny Danieli podle specifikace Standard 0.000.001. 

Technické údaje:

 • Hustota (15°C) [kg/m3]: 919
 • Viskozita (40°C) [mm2/s]: 46
 • Viskozita (100°C) [mm2/s]: 10
 • Viskozitní index: 220
 • Bod vzplanutí o.k. [°C]: 262
 • Bod tuhnutí [°C]: -32
exel_logo-white

Potřebujete poradit s výběrem?