Převodové oleje

EXEL GIREX

EXEL GIREX jsou použitelné zejména jako převodové oleje s EP (vysokotlakými) přísadami pro vysoce zátěžové mazání s výbornou protipěnovou charakteristikou a odlučivostí vody, s velmi dobrými protiotěrovými vlastnostmi a výbornou teplotní a oxidační stabilitou. Tyto oleje nejsou toxické a neobsahují sloučeniny olova. Jsou doporučeny pro všechny typy průmyslových převodů mimo hypoidních, zvláště tam, kde je vysoké zatížení a zvýšené okolní, resp.pracovní teploty. Oleje jsou vhodné i jako oběhové oleje pro ložiska a převody nejrůznějších průmyslových zařízení a namáhané řetězové převody. Lze je s výhodou použít i pro mazání vysoce namáhaných ložisek.

Specifikace:

 • ISO-L-CKD
 • API: GL-3
 • DIN 51517, část 3 CLP
 • US STEEL 224
 • David Brown S1.53.101
 • Thysen TH-N 256 142
 • AGMA 9005-E2

Viskozy: 68, 100, 150, 220, 320, 460

EXEL GIREX SYNTH

EXEL GIREX SYNTH jsou oleje vyvinuté pro mazání převodů a ložisek pracujících při vysokých teplotách. Jsou vyrobeny ze syntetických základových olejů na bázi PAO (polyalfaolefiny), zušlechtěny aditivy tak, aby získaly odpovídající vlastnosti ochrany proti korozi, opotřebení a výjimečnou oxidační a tepelnou stabilitu.

Vlastnosti a výkon:

 • EXEL GIREX SYNTH jsou formulovány ze základových olejů s dobrou přirozenou mazací schopností. Velmi vysoký viskozitní index minimalizuje změny viskozity v širokém rozsahu pracovních teplot.
 • EXEL GIREX SYNTH má výjimečnou oxidační a tepelnou stabilitu. Přísady byly zvoleny tak, aby se zabránilo tvorbě kalů, i když malá část kapaliny zoxiduje vlivem extrémních pracovních podmínek.
 • EXEL GIREX SYNTH mají velmi dobré vlastnosti ochrany před opotřebením, jak prokázal test FZG (prošly stupněm 12+).
 • Zabezpečují velmi dobrou ochranu před rzi a korozi.

Použití:

EXEL GIREX SYNTH jsou nejlépe použitelné pro mazání ložisek lodních separátorů, převodovek pracujících za vysokých teplot (stroje na tváření skla, válcovny oceli, tavící pece, v keramickém a papírenském průmyslu). Vhodné pro trvalé teploty v nádržích do 120 °C s teplotními špičkami do 200 °C.

Specifikace:

EXEL GIREX SYNTH oleje splňují požadavky následujících specifikací:

 • ISO 6743-6/CKT
 • ANSI-AGMA 9005 D94, AGMA NO. 3S, NO. 5S, NO. 6S
 • DIN 51517 T.3/CLP 100,150, 220, 320

Viskozy: 100, 150, 220, 320

EXEL GIREX SYNTH PRO

Plně syntetické průmyslové převodové oleje na bázi polyalfaolefinů nejnovější generace s velmi vysokým přirozeným smykově stabilním viskozitním indexem.

Popis:

Výrobky řady GIREX SYNTH PRO jsou deemulgující, plně syntetické průmyslové převodové oleje se zvýšenou odolností proti stárnutí a velmi dobrou únosností a ochranou proti opotřebení, vyrobené na bázi polyalfaolefinů nejnovější generace. Oleje GIREX SYNTH PRO mají dobrou odolnost proti mikropittingu. Spolehlivé mazání valivých ložisek je potvrzeno dobrými výsledky testu FE8. Bezpečně také splňují standardní i zpřísněné podmínky testu FZG. Vedle toho vykazují oleje řady GIREX SYNTH PRO velmi dobrou filtrovatelnost.

Tyto výrobky jsou přednostně používány při zvýšených požadavcích na horní a dolní meze provozní teploty. Zvláště v oblasti nízkých teplot vykazují oleje GIREX SYNTH PRO významné přednosti ve srovnání s průmyslovými převodovými oleji na bázi konvenčních syntetických olejů na bázi PAO.

V převodovkách a oběhových systémech s teplotami v nádrži do 90 °C jsou dosahovány podstatně delší výměnné intervaly oleje ve srovnání s běžnými ropnými oleji. S převodovými oleji na bázi ropných olejů jsou zpravidla mísitelné, což znamená možnost zjednodušené záměny. Aby však bylo možno dosáhnout plné výkonnosti oleje GIREX SYNTH PRO a ihned využívat jeho nabízené přednosti ve srovnání s konvenčními oleji, doporučujeme provést úplnou výměnu oleje, případně spojenou s proplachem systému.

Použití:

Oleje řady GIREX SYNTH PRO jsou používány pro všechny aplikace v průmyslu, kde je výrobcem doporučován syntetický olej typu CLP podle DIN 51517-3. Vysoce namáhaná ložiska, klouby, tiskařská vřetena, čelní, šnekové a planetové převody mohou být spolehlivě, bezpečně a hospodárně mazány i při krátkodobých špičkových teplotách až do 150 °C. Oleje řady GIREX SYNTH PRO jsou zvláště vhodné pro takové případy, kdy jsou na převodový olej kladeny extrémní nízkoteplotní požadavky.

Vlastnosti:

 • Vynikající chování za nízkých teplot
 • Nízká pěnivost
 • Snížení energetické náročnosti
 • Dobrá schopnost odlučování vzduchu
 • Velmi dobrá odolnost proti stárnutí
 • Velmi dobrá ochrana proti korozi
 • Vynikající viskozitně-teplotní chování
 • Velmi vysoký přirozený VI (viskozitní index)
 • Širokorozsahový charakter
 • Velmi dobrá ochrana proti opotřebení, vysoká EP výkonnost
 • Mísitelný s převodovými oleji na ropné a esterové bázi
 • Umožňuje prodloužení výměnného intervalu

Specifikace:

Tyto výrobky splňují a v mnoha případech překračují požadavky podle:

 • DIN 51517-3: CLP
 • ISO 6743-6 a ISO 12925-1: CKC / CKD / CKE
 • AGMA 9005/E02: EP
 • AIST 224
 • Schválení Flender (dle Flender BA 7300, Tab.A)

Viskozy: 68, 100, 150, 220

exel_logo-white

Potřebujete poradit s výběrem?